Chính sách đổi trả

Chúng tôi có chính sách đổi trả hàng miễn phí nếu hàng hóa giao không đúng yêu cầu và không phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng.